kayıt

orkestra

  1. 1
    Orkestra, dört ana enstrüman grubundan çeşitli elemanların birlikte müzik yaptığı, büyüklüğü esere göre değişebilen çalgılar topluluğudur. Sözcük, Antik Yunan tiyatrosunda koraya ayrılan yer anlamına gelen Grekçe ὀρχήστρα sözünden türemiştir. İtalyancada ki ‘orches­tra’ sözcüğünden dilimize geçen bu sözcük Eski Yunanca’da ‘dans etmek’ anlamına gelen ‘orkhesthai’ kelimesinden türemiştir.

    kaynak http://orkestragruplari.com/
    #104722 herhangy | 1 yıl önce
     
  2. tümünü gör